» Skip to content

Om Shetlandsristen

Zoom

Shetlandsristen er en patentert passiv sorteringsrist som brukes for å størrelsessortere levende fisk i vannet. Shetlandsristen er en lett og fleksibel konstruksjon med et unikt design som gjør sorteringen rask, nøyaktig og enkel. 

SHETLANDSRISTEN I BRUK - FISKEOPPDRETT

Til bruk i fiskeoppdrett er standard metode å installere Shetlandsristen i en orkastnot. Orkastnoten samler all fisken og løftes gradvis opp, slik at den mindre fisken svømmer gjennom åpningene i Shetlandsristen og tilbake i mæren. Sorteringen er fullført når all den store fisken, som ikke kan passere risten, er samlet i orkastnoten. 

Download Video: MP4, WebM, Ogg

HVORFOR velge SHETLANDSRISTEN?

Selv om passiv sortering ikke er nytt representerer Shetlandsristen et stort teknologisk fremskritt. Metallristene man brukte tidligere hadde begrensninger som følge av tung vekt og stiv konstruksjon. Dette førte med seg skjelltap og fysisk skade på fisken, og gikk utover sikkerheten til arbeiderne ved oppdrettet.

Shetlandsristen løser disse problemene fordi den er lett i vekt, fleksibel i konstruksjonen og enkelt kan brukes på store områder med sikkerheten i behold. De forhåndsbestemte åpningene holdes presise selv under stort trykk når Shetlandsristen er i bruk, hvilket garanterer nøyaktig størrelsessortering. Likevel kan Shetlandsristen foldes sammen som en vanlig orkastnot når det ikke er i bruk. 

Styrken, fleksibiliteten og den lette vekten kommer av det nøye utvalgte materialet. Relativt korte lengder av svært stive uPVC-rør er sammenkoblet i løkker av Dyneema-tau i serier av individuelle åpninger. Dyneema brukes fordi det er det sterkeste, mest stabile og slitesterke tauet. Plastrørene har en glatt overflate og kan rotere, slik at det ikke forekommer skade på fisken og skjelltap.

Kontaktinformasjon

Viking Atlantic AS
Endregardsbakken 6,
N – 5019 Bergen
Norway

Tel: +47 97 56 57 87

Org.nr. 963048564

Kontaktinformasjon

T: +47 97 56 57 87