Om Shetlandsristen

Om Shetlandsristen

Om Shetlandsristen
Shetlandsristen er en patentert passiv sorteringsrist som brukes for å størrelsessortere levende fisk i vannet. 
Les mer
Shetlandsristen brukes for å passivt sortere fisken ved å dele fiskepopulasjonen i vannet, slik at stor fisk som vokser raskere kan tas opp og slaktes.
Les mer
Den direkte økonomiske fordelen ved å bruke Shetlandsristen til å sortere oppdrettslaks før slakt, kan tydelig sees i vårt casestudie. 
Les mer

VISJON

Trygg leverandør:
Egersund Group ønsker å assosieres med trygghet, både i forhold til de produktene vi leverer, men også i forhold til våre leverandører og ansatte.
Vi skal også være ledende innen kvalitet, helse, sikkerhet og miljø, og dette skal være gjennomgående i alle våre produkter og tjenester.
Vi skal være en langsiktig aktør som ved hjelp av lønnsom drift, skaper verdier og trygghet for våre kunder, eiere, medarbeidere, leverandører for øvrig.

VERDIER

Tillit
Vi skal holde ord og være pålitelige. Gjennom seriøsitet og ærlighet vil vi være attraktiv som arbeidsgiver og leverandør. Vi bryr oss - og tar godt vare på våre medarbeidere og kunder.

Kompetanse.
Gjennom kunnskap og engasjement skal vi være innnovative og løsningsorienterte i våre handlinger. Vår erfaring skal brukes til fremtidsrettet verdiskaping, og vår fagkunnskap skal sikre kvalitet i alle ledd.

Trivsel
Helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i vår virksomhet. På bakgrunn av dette skal vi skape og opprettholde en trygg og trivelig arbeidsplass for våre kolleger. Ved å ta vare på hverandre, vise respekt, være positive og inkluderende, skaper vi i fellesskap et arbeidsmiljø vi kan være stolt av.

Høflighet og respekt
En virksomhet assosieres i stor grad med hvilke personer som jobber eller har jobbet i bedriften, det være seg ledere eller øvrige ansatte. Virksomheten blir på mange måter det vi er. Som ansatte i Egersund Group skal vi derfor vise anstendighet i vår framferd, både i forhold til det vi sier og måten vi oppfører oss på. Våre medarbeidere og ledere skal fremstå som gode ambassadører for vårt firma, våre produkter og våre tjenester. Vi skal utvise høflighet og respekt overfor hverandre, overfor ulike kulturer og overfor våre kunder og leverandører.

Kontakt

Egersund Net AS
Svanavågveien 30
 N-4374 EGERSUND

Telefon: + 47 51 46 29 60

Kontaktperson
Hans Olav Ånensen
Mob: +47 93 49 35 16
hansolav@gradingsystems.com