Merverdi

Om Shetlandsristen

Om Shetlandsristen
Shetlandsristen er en patentert passiv sorteringsrist som brukes for å størrelsessortere levende fisk i vannet. 
Les mer
Shetlandsristen brukes for å passivt sortere fisken ved å dele fiskepopulasjonen i vannet, slik at stor fisk som vokser raskere kan tas opp og slaktes.
Les mer
Den direkte økonomiske fordelen ved å bruke Shetlandsristen til å sortere oppdrettslaks før slakt, kan tydelig sees i vårt casestudie. 
Les mer

Om Shetlandsristen

Shetlandsristen er en patentert passiv sorteringsrist som brukes for å størrelsessortere levende fisk i vannet. Shetlandsristen er en lett og fleksibel konstruksjon med et unikt design som gjør sorteringen rask, nøyaktig og enkel.

Merverdi for slakt med sorteringsrist fremkommer slik:

UKE 52
 
Slakting i mær med 150,000 fisk
Snittvekt 4,0 kg
Snittvekt sortert opptak 5,0 kg med riståpning 68mm
Uttak for slakt 200 tonn
Merverdi for sortert fisk kr. 556 926,- sammenlignet med samfengt opptak
Priser Fish Pool     Usortert     Sortert  
Vektklasse kr./kg. antall fisk verdi kr. kg antall fisk verdi kr. kg
1-2 kg 55,73 520 43 469 780 0 0 0
2-3 kg 59,86 5 661 847 169 14 153 0 0 0
3-4 kg 63,38 18 801 4 170 626 65 804 0 0 0
4-5 kg 65,64 18 801 5 553 439 84 605 20 089 5 933 889 90 401
5-6 kg 69,49 5 661 2 163 606 31 136 17 911 6 845 495 98 511
6-7 kg 73,28 520 247 686 3 380 1 660 790 691 10 790
7+ kg 77,86 18 10 511 135 40 23 358 300
    49 982 13 036 507 199 991 39 700 13 593 433 200 001
Merverdi sortert/usortert      kr 556 926


(basert på NASDAQ Salmon Index sine priser for uke 52 og Shetlandsristen sin software (m/kondisjonsfaktor 1,2, CV 22) og perfekt sortering)
 
For mer informasjon, kontakt din salgsrepresentant i Egersund Net AS, eller les mer om resultater og fordeler her. 

Kontakt

Carsten Hvide Wamgsmo

Carsten Wangsmo

Produktansvarlig Shetlandsristen

Mob: +47 975 65 787
carsten@shetlandsristen.no