Shetlandsristen er et redskap for skånsom og effektiv sortering av fisk i sjø

Shetlandsristen er et redskap for skånsom og effektiv sortering av fisk i sjø

Om Shetlandsristen

Om Shetlandsristen
Shetlandsristen er en patentert passiv sorteringsrist som brukes for å størrelsessortere levende fisk i vannet. 
Les mer
Shetlandsristen brukes for å passivt sortere fisken ved å dele fiskepopulasjonen i vannet, slik at stor fisk som vokser raskere kan tas opp og slaktes.
Les mer
Den direkte økonomiske fordelen ved å bruke Shetlandsristen til å sortere oppdrettslaks før slakt, kan tydelig sees i vårt casestudie. 
Les mer

Shetlandsristen

Shetlandsristen brukes til:
  • - å ta ut sortert fisk ved utslakt
  • - sortering av stor/liten fisk midt i produksjonsyklusen
  • - å ta ut villfisk fra mæren
  • -å ta ut pinner/tapere fra mæren
  • -reduksjon av bifangst i trålpose 

Kontakt

Egersund Net AS
Svanavågveien 30
 N-4374 EGERSUND

Telefon: + 47 51 46 29 60

Kontaktperson
Hans Olav Ånensen
Mob: +47 93 49 35 16
hansolav@gradingsystems.com