Om Shetlandsristen

Om Shetlandsristen

Om Shetlandsristen
Shetlandsristen er en patentert passiv sorteringsrist som brukes for å størrelsessortere levende fisk i vannet. 
Les mer
Shetlandsristen brukes for å passivt sortere fisken ved å dele fiskepopulasjonen i vannet, slik at stor fisk som vokser raskere kan tas opp og slaktes.
Les mer
Den direkte økonomiske fordelen ved å bruke Shetlandsristen til å sortere oppdrettslaks før slakt, kan tydelig sees i vårt casestudie. 
Les mer

Om Shetlandsristen

Shetlandsristen er en patentert passiv sorteringsrist som brukes for å størrelsessortere levende fisk i vannet. Shetlandsristen er en lett og fleksibel konstruksjon med et unikt design som gjør sorteringen rask, nøyaktig og enkel.
Shetlandsristen brukes for det meste til sortering av laks og ørret i mæren. Passiv sortering gjør at større fisk som vokser fortere kan sorteres ut, uten å stresse fisken. Straks sorteringen er fullført kan man enten ta opp eller flytte den største fisken, mens de mindre fiskene vokser videre.  

Riktig størrelsen på åpningene i risten gjør det mulig å størrelsessortere fisken på alle vekststadier. Dette kan være gunstig hvis man vil fjerne store, dominerende fisker fra mæren slik at mindre fisk kan vokse raskere. 

Alle arealer er mulige. De mest populære størrelsene på Shetlandsristen til oppdrettsbruk er 8mx4m, 10mx3m, 10mx6m og 10mx30m. Åpningene i risten kan lages i alle dimensjoner, med økning på 1mm - bredden avgjør størrelsen på fisken som svømmer gjennom.  De vanligste størrelsene varierer mellom 58mm og 68mm. 
DJI_0050
Til bruk i fiskeoppdrett er standard metode å installere Shetlandsristen i en orkastnot. Orkastnoten samler all fisken og løftes gradvis opp, slik at den mindre fisken svømmer gjennom åpningene i Shetlandsristen og tilbake i mæren. Sorteringen er fullført når all den store fisken, som ikke kan passere risten, er samlet i orkastnoten. 

Hvorfor velge Shetlandsristen?

Selv om passiv sortering ikke er nytt representerer Shetlandsristen et stort teknologisk fremskritt. Metallristene man brukte tidligere hadde begrensninger som følge av tung vekt og stiv konstruksjon. Dette førte med seg skjelltap og fysisk skade på fisken, og gikk utover sikkerheten til arbeiderne ved oppdrettet.

Shetlandsristen løser disse problemene fordi den er lett i vekt, fleksibel i konstruksjonen og enkelt kan brukes på store områder med sikkerheten i behold. De forhåndsbestemte åpningene holdes presise selv under stort trykk når Shetlandsristen er i bruk, hvilket garanterer nøyaktig størrelsessortering. Likevel kan Shetlandsristen foldes sammen som en vanlig orkastnot når det ikke er i bruk. 

Styrken, fleksibiliteten og den lette vekten kommer av det nøye utvalgte materialet. Relativt korte lengder av svært stive uPVC-rør er sammenkoblet i løkker av Dyneema-tau i serier av individuelle åpninger. Dyneema brukes fordi det er det sterkeste, mest stabile og slitesterke tauet. Plastrørene har en glatt overflate og kan rotere, slik at det ikke forekommer skade på fisken og skjelltap.

Kontakt

Egersund Net AS
Svanavågveien 30
 N-4374 EGERSUND

Telefon: + 47 51 46 29 60

Kontaktperson
Hans Olav Ånensen
Mob: +47 93 49 35 16
hansolav@gradingsystems.com