Resultater og Fordeler

Om Shetlandsristen

Om Shetlandsristen
Shetlandsristen er en patentert passiv sorteringsrist som brukes for å størrelsessortere levende fisk i vannet. 
Les mer
Shetlandsristen brukes for å passivt sortere fisken ved å dele fiskepopulasjonen i vannet, slik at stor fisk som vokser raskere kan tas opp og slaktes.
Les mer
Den direkte økonomiske fordelen ved å bruke Shetlandsristen til å sortere oppdrettslaks før slakt, kan tydelig sees i vårt casestudie. 
Les mer

Resultater og Fordeler

Nesten all oppdrettsfisk har en optimal slaktestørrelse som gir høyrere pris. Derfor vil en regelmessig seleksjon av den mest verdifulle fisken øke oppdretterens tonnasje og maksimere mulige inntekter.

De direkte økonomiske fordelene ved å sortere med Shetlandsristen før slakt kan tydelig sees i det følgende eksempelet. 

Økonomiske fordeler ved bruk av Shetlandsristen

Økt verdi ved sortering sammenlignet med usortert fisk:
Week 21Week 22Week 23Week 24
+ NOK 257 600+ NOK 433 300+ NOK 227 700+ NOK 272 000

Basert på:
 • Slakting i mær med 400 tonn biomasse
 • Snittvekt usortert 4,0 kg
 • Snittvekt sortert 5,2 kg med riståpning 67mm
 • Uttak for slakt 100 tonn

*basert på Fish Pool sine priser i 2018 og Shetlandsristen sin software og perfekt sortering.

Når man tar ut den store fisken og lar den mindre fisken svømme videre, er det akseptert at den totale produksjonen i en mær øker med 10-20%. I stedet for å ta ut 400 tonn fra en mær, skulle det være mulig å øke produksjonene med 40-80 tonn. Den økte verdien av ekstra biomasse er i størrelsen ab NOK 2 mill-4 mill dersom en regner en snittpris på NOK 50 per kg.

Bruk av Shetlandsristen for økt produksjon er den viktigste fordelen ved sortering.
 

Andre fordeler med Shetlandsristen

 • Shetlandsristen er veldig lett og enkel å bruke sammenlignet med stive rister 
 • Sorteringsprosessen gjøres rask og enkelt selv i store mærer og store tonnasjer fisk 
 • Et stort sorteringspanel gjør operasjonen raskere og vil derfor gi minst mulig stress på fisken
 • Den store, dominerende fisken slaktes
 • Mindre fisk slaktes ikke og kan vokse seg større
 • Oppdretteren kan alltid levere den rette fiskeestørrelsen som gir høyest verdi
 • Vekstraten øker når tettheten er redusert
 • Fôrfaktoren (FCR) blir redusert ettersom slakteklar fisk jevnlig tas opp fra mæren
 • Lavere FCR betyr at man får betydelig reduserte produksjonskostnader
 • Vesentlig mindre opptak av rensefisk ved sortering for slakt

Fordeler for fiskens velferd

Bruk av Shetlandsristen gjør oppdrettet mer produktivt og effektivt, i tillegg til at det øker fiskens kvalitet. 

Det er velkjent at passiv sortering er best for å forsikre oppdrettsfiskens velferd og dermed dens kvalitet.

Sammenlignet med andre sorteringsmetoder er fordelene store:
 • Redusert stress
 • Redusert fysisk skade
 • Redusert risiko for håndteringsrelaterte sykdomsutbrudd
 • Ingen sulting trengs før sorteringen, dermed ingen veksttap

Organic Food Federation - en organisasjon som driver akkreditering av økologisk produksjon av oppdrettslaks i Storbritannia  - har fastsatt krav om bruk av passive sorteringsmetoder som "stanard i akvakultur". En representant fra OFF uttalte: "Shetlandsristen i møttekommer alle våre krav".

Freedom Foods - RSPCAs* ansvarlige for landbruksgaranti og matmerkingsystem med hensyn på oppdretts- og gårdsdyrs velferd - har også uttalt at "... [Shetlandsristen] kan brukes til sortering av produsenter i Freedom Foods-programmet...".

*RSPCA = Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Kontakt

Egersund Net AS
Svanavågveien 30
 N-4374 EGERSUND

Telefon: + 47 51 46 29 60

Kontaktperson
Hans Olav Ånensen
Mob: +47 93 49 35 16
hansolav@gradingsystems.com