Annen bruk

Om Shetlandsristen

Om Shetlandsristen
Shetlandsristen er en patentert passiv sorteringsrist som brukes for å størrelsessortere levende fisk i vannet. 
Les mer
Shetlandsristen brukes for å passivt sortere fisken ved å dele fiskepopulasjonen i vannet, slik at stor fisk som vokser raskere kan tas opp og slaktes.
Les mer
Den direkte økonomiske fordelen ved å bruke Shetlandsristen til å sortere oppdrettslaks før slakt, kan tydelig sees i vårt casestudie. 
Les mer

Annen bruk av Shetlandsristen

other-uses-vonen
Vi har oppnådd svært gode resultater med Shetlandsristen for å redusere bifangst av uønskede arteri trålenett

Forsøk ble gjort på færøyske kolmuletrålere av Faroese Fisheries Laboratory og resultatet var en reduksjon på 95% bifangst av torsk og lyr. Shetlnadsristen ble da brukt som standardutstyr i alle færøyske kolmuletrålere. Forskning og utvikling gjøres i dag på makrelltrålere.

Det legges stadig mer vekt på selektive fiskemetoder for å fange den ønskede arten og la resten gå. Shetlandsristen gjør dette på en effektiv og skånsom måte, til fordel for miljøet.
 
Fjerning av villfisk i mær
piltoc%202
piltock%205

Kontakt

Egersund Net AS
Svanavågveien 30
 N-4374 EGERSUND

Telefon: + 47 51 46 29 60

Kontaktperson
Hans Olav Ånensen
Mob: +47 93 49 35 16
hansolav@gradingsystems.com