Sortering med Shetlandsristen

Om Shetlandsristen

Om Shetlandsristen
Shetlandsristen er en patentert passiv sorteringsrist som brukes for å størrelsessortere levende fisk i vannet. 
Les mer
Shetlandsristen brukes for å passivt sortere fisken ved å dele fiskepopulasjonen i vannet, slik at stor fisk som vokser raskere kan tas opp og slaktes.
Les mer
Den direkte økonomiske fordelen ved å bruke Shetlandsristen til å sortere oppdrettslaks før slakt, kan tydelig sees i vårt casestudie. 
Les mer

Sortering med Shetlandsristen

Shetlandsristen sorterer fisken passivt ved at fiskepopulasjonen deles i vannet. Stor fisk som voker raskere kan tas opp og slaktes. Den mindre fisken kan vokse seg til optimal størrelse.
Til bruk i fiskeoppdrett er standard metode å installere Shetlandsristen i en orkastnot. Orkastnoten samler all fisken og løftes gradvis opp, slik at den mindre fisken svømmer gjennom åpningene i Shetlandsristen og tilbake i mæren. Sorteringen er fullført når all den store fisken, som ikke kan passere risten, er samlet i orkastnoten. 

Kontakt

Egersund Net AS
Svanavågveien 30
 N-4374 EGERSUND

Telefon: + 47 51 46 29 60

Kontaktperson
Hans Olav Ånensen
Mob: +47 93 49 35 16
hansolav@gradingsystems.com