Fiskearter

Om Shetlandsristen

Om Shetlandsristen
Shetlandsristen er en patentert passiv sorteringsrist som brukes for å størrelsessortere levende fisk i vannet. 
Les mer
Shetlandsristen brukes for å passivt sortere fisken ved å dele fiskepopulasjonen i vannet, slik at stor fisk som vokser raskere kan tas opp og slaktes.
Les mer
Den direkte økonomiske fordelen ved å bruke Shetlandsristen til å sortere oppdrettslaks før slakt, kan tydelig sees i vårt casestudie. 
Les mer

Bruk av Shetlandsristen på andre fiskearter

Shetlandsristen ble i utgangspunktet utivklet for å sortere oppdrettslaks, men har vist svært gode resultater på oppdrettstorsk, -ørret, flekkpagell og -havabbor.

Det pågår forskning og utvikling for bruk av Shetlandsristen på tilapia, barramundi, cobia og yellowtail.

Kontakt

Egersund Net AS
Svanavågveien 30
 N-4374 EGERSUND

Telefon: + 47 51 46 29 60

Kontaktperson
Hans Olav Ånensen
Mob: +47 93 49 35 16
hansolav@gradingsystems.com