» Skip to content

Resultater og Fordeler

nesten all oppdrettsfisk har EN OPTIMAL SLAKTESTØRRELSE SOM GIR HØYERE PRIS. DERFOR VIL EN REGELMESSIG SELEKSJON AV DEN MEST VERDIFULLE FISKEN ØKE OPPDRETTERENS TONNASJE OG MAKSIMERE MULIGE INNTEKTER. 

De direkte økonomiske fordelene ved å sortere med Shetlandsristen før slakt kan tydelig sees i det følgende eksempelet, tatt fra en reell oppdretteres slakteresultater. 

Shetlandsristen i bruk - et reelt eksempel

En oppdretter har to identiske mærer, hver med omtrent 195 tonn laks med en snittvekt på 2,87 kg, hvor det skal slaktes cirka 40 tonn.

Sammenligning av usortert slaktet fisk versus fisk sortert med Shetlandsristen.

  Slaktet fisk usortert
Fisk sortert med Shetlandsristen
TotalT ANTALL FISK 13,616 9,892
SLAKTET BIOMASSE 39,079 kg 39,079 kg
GJENNOMSNITTSVEKT 2.87 kg 3,95 kg
GJ.SNITTLIG PrIS/FisK 93 kr 139,2 kr
TOTAL SLAKTEVERDI 1 266 700 kr 1 377 260 kr

Resultater:

Usortert slakteklar fisk:
13,616 fisk slaktet (usortert) verdi kr 1 266 700

Shetlandsristsortert slakteklar fisk:
9,892 fisk slaktet (sortert) verdi kr 1 377 260

Fordeler med å sortere før slakt:

 • 110 560 kroner i EKSTRA inntekt til oppdretteren ved å slakte 3724 FÆRRE fisk
 • Gjennomsnittlig slaktevekt økt med 1,08 kg
 • Gjennomsnittlig pris per fisk økt med 46,2 kr
 • De ekstra 3 724 usorterte fiskene vil fortsette å vokse og kan slaktes senere, noe som vil øke inntektene med rundt 350 000 kroner
 • Basert på disse tallene vil Shetlandsristen betale for seg selv etter kun én gangs bruk

MERK: Prisene er hentet fra FishPool uke 6, 2011

Graph

FLERE FORDELER MED SHETLANDSRISTEN

Fordeler ved bruk av Shetlandsristen inkluderer også:

 • Shetlandsristen er veldig lett og enkel å bruke sammenlignet med stive rister 
 • Sorteringsprosessen gjøres rask og enkelt selv i store mærer og store tonnasjer fisk 
 • Et stort sorteringspanel gjør operasjonen raskere og vil derfor gi minst mulig stress på fisken
 • Den store, dominerende fisken slaktes
 • Mindre fisk slaktes ikke og kan vokse seg større
 • Oppdretteren kan alltid levere den rette fiskeestørrelsen som gir høyest verdi
 • Vekstraten øker når tettheten er redusert
 • Fôrfaktoren (FCR) blir redusert ettersom slakteklar fisk jevnlig tas opp fra mæren
 • Lavere FCR betyr at man får betydelig reduserte produksjonskostnader

Download Video: MP4, WebM, Ogg

fordeler for fiskens velferd

Bruk av Shetlandsristen gjør oppdrettet mer produktivt og effektivt, i tillegg til at det øker fiskens kvalitet. 

Det er velkjent at passiv sortering er best for å forsikre oppdrettsfiskens velferd og dermed dens kvalitet.

Sammenlignet med andre sorteringsmetoder er fordelene store:

 • Redusert stress
 • Redusert fysisk skade
 • Redusert risiko for håndteringsrelaterte sykdomsutbrudd
 • Ingen sulting trengs før sorteringen, dermed ingen veksttap

Organic Food Federation - en organisasjon som driver akkreditering av økologisk produksjon av oppdrettslaks i Storbritannia  - har fastsatt krav om bruk av passive sorteringsmetoder som "stanard i akvakultur". En representant fra OFF uttalte: "Shetlandsristen i møttekommer alle våre krav".

Freedom Foods - RSPCAs* ansvarlige for landbruksgaranti og matmerkingsystem med hensyn på oppdretts- og gårdsdyrs velferd - har også uttalt at "... [Shetlandsristen] kan brukes til sortering av produsenter i Freedom Foods-programmet...".

*RSPCA = Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Kontaktinformasjon

Viking Atlantic AS
Endregardsbakken 6,
N – 5019 Bergen
Norway

Tel: +47 97 56 57 87

Org.nr. 963048564

Kontaktinformasjon

T: +47 97 56 57 87