» Skip to content

Shetlandsristen er et redskap for skånsom og effektiv sortering av fisk i sjø. Filmen viser sortering i sjø.

Shetlandsristen brukes til:

- å ta ut sortert fisk ved utslakt

- sortering av stor/liten fisk midt i produksjonsyklusen

- å ta ut villfisk fra mæren

-å ta ut pinner/tapere fra mæren

-reduksjon av bifangst i trålpose 

Download Video: MP4, WebM, Ogg

Flexi-Panel

Om Shetlandsristen

Shetlandsristen er en patentert passiv sorteringsrist som brukes for å størrelsessortere levende fisk i vannet. Shetlandsristen er en lett og fleksibel konstruksjon med et unikt design som gjør sorteringen rask, enkel og nøyaktig. 

Les mer

Sortering Med Shetlandsristen

Shetlandsristen brukes for å passivt sortere fisken ved å dele fiskepopulasjonen i vannet, slik at stor fisk som vokser raskere kan tas opp og slaktes.

Les mer

Resultater og Fordeler

Den direkte økonomiske fordelen ved å bruke Shetlandsristen til å sortere oppdrettslaks før slakt, kan tydelig sees i vårt casestudie. 

Les mer

Kontaktinformasjon

T: +47 97 56 57 87