Merverdi

Om Shetlandsristen

Shetlandsristen er en patentert passiv sorteringsrist som brukes for å størrelsessortere levende fisk i vannet. 
Les mer

Fordeler

Shetlandsristen brukes for å passivt sortere fisken ved å dele fiskepopulasjonen i vannet, slik at stor fisk som vokser raskere kan tas opp og slaktes.
Les mer

Sortering

Den direkte økonomiske fordelen ved å bruke Shetlandsristen til å sortere oppdrettslaks før slakt, kan tydelig sees i vårt casestudie. 
Les mer

Merverdi for slakt med sorteringsrist fremkommer slik:

UKE 45
 
Slakting i mær med 150,000 fisk
Snittvekt 4,0 kg
Snittvekt sortert opptak 5,0 kg med riståpning 68mm
Uttak for slakt 200 tonn
Merverdi for sortert fisk kr. 690,000,- sammenlignet med samfengt opptak
Priser Fish PoolUsortertSortert
Vektklassekr./kg.antall fiskverdi kr.kgantall fiskverdi kr.kg
0-1 kg15181359000
1-2 kg37,952029 562780000
2-3 kg46,665 661660 35614 153000
3-4 kg52,5918 8013 460 60665 804000
4-5 kg55,6818 8014 710 77984 60520 0895 033 50090 401
5-6 kg58,425 6611 818 93631 13617 9115 754 98398 511
6-7 kg65,19520220 3423 3801 660703 40010 790
7+ kg66,2188 9371354019 860300
50 00010 909 652200 00039 70011 511 743200 001
Merverdi sortert/usortert      kr 602 091


(basert på Fish Pool sine priser for uke 45 og Shetlandsristen sin software (m/kondisjonsfaktor 1,2, CV 22) og perfekt sortering)
 
For mer informasjon, kontakt din salgsrepresentant i Egersund Net AS, eller les mer om resultater og fordeler her. 

Kontakt

Egersund Net AS
Svanavågveien 30
 N-4374 EGERSUND

Telefon: + 47 51 46 29 60

Kontaktperson
Carsten Wangsmo
Mob: +47 97 56 57 87
carsten@shetlandsristen.no
© Copyright 2018 Grading Systems (UK) Lts. All rights reserved.